Říkáme "ne formaldehydu"

Aneb záleží nám na zdraví dětí

Formaldehyd (CH2O) je organická látka patřící mezi aldehydy a VOG (těkavé látky). Za normálních teplot je to bezbarvý plyn se silným štiplavým zápachem. Je to látka ve velké míře používaná na bezpočet stavebních materiálů a zejména na výrobu nábytku. Je to i vedlejší produkt „výbuchů“ a některých přírodních živlů, což znamená, že je to látka přítomna v nezanedbatelných poměrech ve vnitřním i vnějším prostředí.

main.jpg

 

formaldehyd-1.jpg
formaldehyd-2.jpg

 

Výskyt formaldehydu

Hlavním zdrojem je dřevěná překližka, na jejíž výrobu se používají lepidla s obsahem technické pryže. Urea-formaldehyd a fend-formaldehyd se v průběhu využívání uvolňují do prostoru. Můžeme se s ním setkat u nábytku, kde je použita překližka, dřevotříska, nákližek, ale i u materiálů, jako jsou látky a koberce – zvláště pokud jsou nové. Dále se hodně využívá při výrobě tisku na látky. Formaldehyd je též používán v tabákovém průmyslu, v izolačních pěnách na bázi urea-formaldehydu a v běžně používaných prostředcích – např. čistící prostředky, obarvovače, dezinfekční prostředky, laky, lepidla a další plastické prvky.

Vliv formaldehydu na zdraví

Formaldehydy jsou snadno rozpustné ve vodě, což se projevuje hlavně podrážděním sliznic. Riziku tedy podléhají oči, ústa, nos a dýchací cesty. Podráždění očí se projevuje zarudnutím oční bulvy či zánětem spojivek. Při zasažení dýchacích cest pozorujeme podráždění při nadechnutí, přetížení průdušek a ojediněle i astma. Akutní intoxikace se projeví při požití látky, zatímco při kontaktu s pokožkou se dostaví podráždění a vyrážka. Jsme-li vystaveni vlivu látky dlouhodobě, můžeme též pozorovat problémy neurologického rázu, tj.: únava, pocity úzkosti, migrény, pocit na zvracení nebo bolest hlavy.

Jak se bránit

Podobně jako u dalších těkavých látek, i v případě formaldehydu lze alespoň částečně omezit kontakt s produkty, v nichž je tato nebezpečná látka obsažena, anebo používat materiály s velmi nízkým obsahem škodlivých složek. Aktuální evropská norma EN 120 rozlišuje tři třídy bezpečnosti, které označuje jako E1, E2 a E3. Do skupiny E1 patří dřevěné překližky s nejnižším stupněm emisí. Je však důležité vědět, že teplo a vlhko zvyšují reaktivitu látek, a tedy i jejich škodlivost. Pro zdravější pocit se proto doporučuje dostatečně větrat a udržovat vlhkost vzduchu mezi 40–60 %, kdy koncentrace škodlivých látek není tak značná.